Podstawy prawne wezwań Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Kwestią, która często pojawia się w praktyce postępowań taryfowych a także innych postępowań prowadzonych przez organy regulacyjne jest sposób, a właściwie podstawa prawna wezwań jakie organ – właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej kieruje do stron tych postępowań, a więc najczęściej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w … Czytaj dalej Podstawy prawne wezwań Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej