Problematyka wysokości marży w kontekście odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zbliża się okres składania wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Doświadczenie z poprzednich lat wskazuje, że jest to … Czytaj dalej Problematyka wysokości marży w kontekście odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków