Pełnomocnictwo ogólne w spółce

75,00 

Wzór pełnomocnictwa do dokonywania czynności w imieniu spółki prawa handlowego (wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS).