Regulamin sklepu internetowego www.kppp.com.pl

 1. Podmiot prowadzący sklep
  1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.kppp.com.pl (dalej: „Sklep”), jest Kancelaria Prawna Prawa Publicznego Dorobek-Lis Kurzeja s.c. (dalej: „KPPP”, pod adresem: ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa, NIP: 9512507907 prowadzona przez Krzysztofa Kurzeję prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Prawna Krzysztof Kurzeja”, ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa, NIP 524-239-40-86, REGON 145839368 oraz Milenę Dorobek-Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Milena Dorobek-Lis Kancelaria radcowska”, ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa, NIP 8661695003, REGON 82844680, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Kancelaria Prawna Prawa Publicznego Dorobek-Lis Kurzeja s.c.”, ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa.
  2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
   • pod adresem: ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa;
   • poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@kppp.com.pl
   • telefonicznie pod numerem: 503 007 635;
   • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.
 1. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego www.kppp.com.pl
  1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
  2. Osoby zakładające konto w sklepie internetowym oraz dokonujące zakupów podają swoje dane osobowe, które KPPP przetwarza na zasadach określonych w Polityce prywatności.
  3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.kppp.com.pl
  4. Na stronie internetowej zawarte są precyzyjne informacje o cechach, przeznaczeniu i cenach produktów.
  5. Sklep nie przygotowuje na zamówienie klienta jakichkolwiek indywidualnych zamówień spoza oferty gotowych produktów. W razie potrzeby stworzenia konkretnego produktu dostosowanego do konkretnych potrzeb prawnych klienta należy skontaktować się z KPPP poprzez formularz kontaktowy, telefon lub email i umówić się na poradę prawną.
  6. Klient zamawiając towar gotowy dokonuje jego wyboru poprzez rodzaj i liczbę sztuk. Klient każdy produkt może kupić oddzielnie lub wraz z półgodziną zdalną poradą prawną, podczas której klient otrzyma precyzyjne wskazówki co do tego jak uzupełnić zakupiony przez niego dokument.
  7. Po wybraniu przez Klienta danego towaru należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź dalej”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do panelu logowania do konta / zakładania konta / zamówienia bez rejestracji.
  8. W panelu zakładania konta lub składania zamówienia bez rejestracji należy wprowadzić dane Klienta tj.:
   • Imię;
   • Nazwisko;
   • NIP firmy (opcjonalnie);
   • Nazwa firmy (opcjonalnie);
   • Ulica;
   • Nr domu/lokalu;
   • Kod pocztowy;
   • Miasto;
   • Kraj;
   • Telefon;
   • Adres email;
   • Login (w przypadku założenia konta);
   • Hasło (w przypadku założenia konta).
  1. W celu założenia konta Klienta, Klient może:
   • podać dane osobowe wskazane w pkt 2 ust. 7;
   • zalogować się poprzez swoje konto na portalu Facebook, po czym zostanie połączony z systemem obsługującym Sklep, który automatycznie zaciągnie dane z portalu, następnie należy uzupełnić wszystkie wskazane gwiazdką pola poprzez podanie wskazanych informacji,
   • zalogować się poprzez swoje konto Google, po czym zostanie połączony z systemem obsługującym Sklep, który automatycznie zaciągnie dane z portalu, następnie należy uzupełnić wszystkie wskazane gwiazdką pola poprzez podanie wskazanych informacji,
   • zalogować się poprzez konto na portalu LinkedIn, po czym zostanie połączony z systemem obsługującym Sklep, który automatycznie zaciągnie dane z portalu, następnie należy uzupełnić wszystkie wskazane gwiazdką pola poprzez podanie wskazanych informacji.
  1. Po założeniu konta i zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie; zapamiętanie adresów wysyłek; dane osobowe;; zwrot i reklamacja produktów.
  2. Po wybraniu wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.
  3. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności i dostawy w części – Opcje zapłaty i Opcje dostawy.
  4. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  5. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia. Jeśli klient wybrał płatność przelewem, otrzyma dane do przelewu na podany adres e-mail.
  6. W razie nieotrzymania zapłaty zamówienie nie jest uznawane za złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zatem zamówienie nie zostanie zrealizowane.
  7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje się za niezłożone i nie zostanie ono zrealizowane.
  8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.
  9. Zakupiony przez Klienta plik zostanie mu wysłany po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że:
   • za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem, który zostanie poinformowany przed rozpoczęciem realizacji świadczenia przez Sklep, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep Klient utraci prawo odstąpienia od umowy, Sklep niezwłocznie prześle plik. W sytuacji, gdy klient wybrał zakup pliku wraz z półgodziną, zdalną poradą prawną, podczas której otrzyma precyzyjne wskazówki jak uzupełnić zakupiony przez niego dokument, wraz z plikiem klient otrzyma kalendarz, który pozwoli mu umówić się na konkretny termin porady;
   • Klient nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  1. Dostawa następuje wyłącznie w formie elektronicznej polegającej na wysłaniu Klientowi zakupionego pliku (dokumentu) na wskazany przez niego adres e-mail.
  2. W celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem Sklep może kontaktować się z Klientem na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu.
 1. Ceny towarów i ich dostępność
  1. Ceny na stronie Sklepu, podawane w złotych polskich, są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych później zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
  2. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, rezygnowania ze sprzedaży towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 1. Formy płatności
 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem online;
  • kartą płatniczą:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  • BLIKiem.
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. Umowa sprzedaży
  1. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę w myśl przepisów z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
  2. Umowa jest zawierana w języku polskim i zastosowanie do niej znajduje prawo polskie.
  3. Sklep nie limituje maksymalnej ilość produktów, jaką Klient może nabyć w jednym zamówieniu.
 1. Odstąpienie od umowy
  1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej: „Konsument”), ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny . Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru tj. od dnia doręczenia przesyłki lub odbioru osobistego towaru.
  3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
   • pocztą na adres: pod adresem ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa;
   • poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@kppp.com.pl;
   • przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie na jeden ze wskazanych powyżej adresów wzoru formularza „Odstąpienie od umowy (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie mają taką samą moc prawną. Wybór jednego z nich zależy wyłącznie od Konsumenta.

  1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  2. W ciągu 3 dni roboczych Sklep sprawdzi czy odstąpienie od umowy zostało złożone w ustawowym terminie oraz czy za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, nie doszło do wykonania umowy. Po rozpatrzeniu zgłoszenia zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Konsumenta.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zwraca się Konsumentowi otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
  4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Jeżeli zwrot produktu nie zostanie uznany Sklep przekaże na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Reklamacje towarów
  1. W przypadku wystąpienia wad produktów Sklep ponosi odpowiedzialność za wady. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
  2. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną: przesłanie do Sklepu informacji o produkcie, który chce się zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opisane będą szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez Sklep decyzji).
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych na nasz koszt towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
  5. 7. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres: pod adresem ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@kppp.com.pl
  6. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź telefonicznie.
 1. Wystawienie faktur
  1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia, pod rygorem odmowy późniejszego wystawienia faktury zawierającej NIP.
 1. Przetwarzanie danych osobowych – Polityka prywatności

Wstęp

 1. Kancelaria Prawna Prawa Publicznego Dorobek-Lis Kurzeja s.c. z siedzibą w Warszawie (dalej: Kancelaria) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Kancelarię. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Kancelarię, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników i kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Kancelarię środków i metod ochrony danych osobowych.

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres email. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Kancelarię;
 5. Klient – podmiot, na rzecz którego Kancelaria świadczy usługi prawne.

II. Administratorzy Danych Osobowych

 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników są Krzysztof Kurzeja, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Krzysztof Kurzeja, ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa, NIP 524-239-40-86, REGON 145839368 oraz Milena Dorobek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Milena Dorobek Kancelaria radcowska, al. Aleja „Solidarności”, nr 83/89, lok. 53, 00-144 Warszawa, NIP 8661695003, REGON 82844680, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Kancelaria Prawna Prawa Publicznego Dorobek-Lis Kurzeja, ul. Puszczyka 5/23, 02-785 Warszawa, NIP: 9512507907 .

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

 1. Kancelaria, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników.
 2. Kancelaria, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług prawnych.
 3. Kancelaria uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
  • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
  • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
  • potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON);
  • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Kancelaria zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. Kancelaria dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. Kancelaria zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. Kancelaria przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Kancelaria podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Kancelaria oświadcza, że:
  • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
  • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada: Kancelaria tj. administratorzy danych, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Kancelarię.
 2. Kancelaria prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. Kancelaria oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Gromadzone przez Kancelarię dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • świadczenie usług prawnych, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Kancelarię;
 • szacowanie ryzyka i udoskonalanie działalności Kancelarii (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług);
 • prowadzenie strony internetowej kancelarii, w tym pozyskiwanie klientów poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kancelarii;
 • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Kancelarii w tym zakresie.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Kancelaria nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Kancelaria może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu tj. podmiotom świadczącym usługi chmurowe, hostingowe, księgowe, płatności online. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Kancelaria wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Kancelarii.

VI. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Kancelarię danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Kancelaria jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Kancelarii. W takich sytuacjach Kancelaria dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności.
 4. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Kancelarii zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kppp.com.pl.

VII. Pliki cookies oraz podobna technologia

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują
  • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: Google – Prywatność i warunki.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Kancelarii dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Kancelarii.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

IX. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Kancelarią (kontakt@kppp.com.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Kancelaria wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.