Menu Zamknij

Strona główna

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa publicznego:

  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
  • obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego
  • obsługi prawnej przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych
  • prawa zamówień publicznych
  • prawa wodnego
  • postępowania administracyjnego
  • prawa kosmetycznego
  • pomocy prawnej podczas postępowań kontrolnych
  • ochrony danych osobowych

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Jak umówić się na spotkanie w Kancelarii?

Prosimy o kontakt telefoniczny (pod numerem +48 663 831 640) , wiadomość e-mail (kontakt@kppp.com.pl) lub zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

2. Czy Kancelaria może przygotować wniosek o zatwierdzenie taryfy?

Tak. Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw wodociągowo -kanalizacyjnych, w tym również przygotowuje wnioski taryfowe.

3. Czy Kancelaria może nas reprezentować w postępowaniu przed PGW Wody Polskie?

Tak, radcowie prawni tworzący Kancelarię posiadają doświadczenie w postępowaniach przed PGW WP i oferują pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

4. Czy Kancelaria udziela porad prawnych przez telefon?

Ze względu na chęć zachowania najwyższej jakości usług nie udzielamy porad prawnych przez telefon. Zapraszamy na spotkanie w Kancelarii lub ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną możliwe jest umówienie spotkania przez komunikator internetowy. Natomiast po zleceniu sprawy do prowadzenia i podpisaniu umowy radcowie prawni utrzymują z klientami Kancelarii kontakt zarówno mailowy, jak i telefoniczny.

5. Czy Kancelaria wystawia faktury VAT?

Tak.

6. Jakich formalności należy dopełnić przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią ?

Konieczne będzie podpisanie umowy o świadczenie usług prawnych i pełnomocnictwa dla radcy prawnego.

7. Czy Kancelaria przygotowuje dokumentacje przetargową?

Tak, radcowie prawni tworzący Kancelarię świadczą usługi prawne kompleksowej obsługi zamówień publicznych oraz postępowań ofertowych, a także pomoc prawną dla Zamawiających i Wykonawców.

8. Czy Kancelaria może nas reprezentować przed KIO (Krajową Izbą odwoławczą)?

Tak, w ramach naszych usług oferujemy obsługę prawną zamówień publicznych na każdym etapie, również zastępstwo przed KIO.

9. Jak długo trwa przygotowanie wniosku taryfowego?

Zazwyczaj zajmuje to od 4 do 8 tygodni, w zależności od skali działalności przedsiębiorstwa i złożoności wniosku.

10. Czy w przypadku decyzji odmownej organu odwoławczego Kancelaria może nas reprezentować w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

Tak, radcowie prawni tworzący Kancelarię posiadają doświadczenie w reprezentowaniu swoich Klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

11. Czy Kancelaria może opracować projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

Tak, Kancelaria posiada doświadczenie w tym zakresie i świadczy pomoc swoim Klientom zarówno poprzez przygotowanie projektu regulaminu jak i ocenę już przesłanego projektu.

12. Czy Kancelaria jest w stanie doradzić w zakresie procesu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji?

Tak, radcowie prawni tworzący Kancelarię służą pomocą swoim Klientom w procesie ustalenia i wyznaczenia granic aglomeracji, w tym także przygotowania projektu uchwały. Oferujemy również pomoc prawną w zakresie składania wniosków o dofinansowanie w ramach KPOŚK (Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych).