Menu Zamknij

Zespół

Radca prawny Milena Dorobek – Lis

Studia prawnicze oraz studia podyplomowe z zakresu prawa pracy ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikację radcowską ukończyła w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,  kancelariach prawnych, pracując jako radca prawny- in house w spółkach prawa handlowego i fundacjach  oraz współpracując bezpośrednio z przedsiębiorcami.

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, w szczególności prawie wodnym oraz zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków, prawie kosmetycznym, ochronie danych osobowych prawie cywilnym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców, prowadzeniu postępowań sądowych, doradztwie prawnym przy inwestycjach zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców.

Kreatywna idealistka, zawsze poszukuje najlepszych rozwiązań.

Adres mailowy: milena.dorobek@kppp.com.pl

 

Radca prawny Krzysztof Kurzeja

Studia prawnicze oraz aplikację radcowską ukończył w Warszawie. Były pracownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Współpracował z uznanymi na rynku kancelariami, międzynarodowymi instytucjami, a także jednostkami samorządu terytorialnego i państwowymi osobami prawnymi.

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, w szczególności prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym oraz prawie zamówień publicznych. Obsługiwał instytucje finansowe, zapewniał kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom, swoją wiedzą wspierał wspólnoty mieszkaniowe w dochodzeniu roszczeń w stosunku do deweloperów, zapewniał wsparcie prawne przy wielomilionowych inwestycjach infrastrukturalnych.

Zdobyte doświadczenie prawne łączy z dynamiką działania oraz kreatywnością w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Z natury optymista.

Adres mailowy: krzysztof.kurzeja@kppp.com.pl

 

Kancelarię tworzy doświadczony, zgrany i efektywny zespół, nastawiony na indywidualne potrzeby każdego Klienta oraz zapewnienie mu jak najpełniejszej ochrony jego interesów prawnych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w prawie publicznym, prawie i postępowaniu administracyjnym, w szczególności zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków, prawie wodnym, prawie zamówień publicznych, zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz kompleksowej obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych i przedsiębiorców.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w języku polskim, angielskim i rosyjskim.