Publikacje

Prezentujemy nasze artykuły i publikacje specjalistyczne.

Przedstawiamy stworzony przez nas dla Rzeczpospolitej artykuł przedstawiający zasady przeprowadzania kontroli przez organy u przedsiębiorców

Prezentujemy przygotowany przez nas artykuł na temat przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy który został opublikowany w najnowszym numerze Rzeczpospolitej.

Jak skutecznie odwołać się od negatywnej decyzji taryfowej?

Prezentujemy napisany przez nas artykuł „Jak skutecznie odwołać się od negatywnej decyzji taryfowej?” Artykuł został opublikowany w kwartalniku Kierunek Wod-Kan.

Przedstawiamy stworzony przez nas artykuł „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji OZE”, który został opublikowany w kwartalniku Kierunek Wod-Kan.

Prezentujemy przygotowany przez nas artykuł na temat „Nowe taryfy na wodę i ścieki”, który został opublikowany w najnowszym numerze Rzeczpospolitej.

Przedstawiamy artykuł „Postępowanie administracyjne: uzupełnienie dowodów przez obywatela trzeba dokładnie ocenić”, który został opublikowany w Rzeczpospolitej

Prezentujemy napisany przez nas artykuł „Nowe taryfy dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych”, który został opublikowany w kwartalniku Kierunek Wod-Kan.

Przedstawiamy przygotowany przez nas dla Rzeczpospolitej artykuł prezentujący zmiany w przepisach regulujących pozwolenia wodnoprawne. 

Prezentujemy przygotowany przez nas artykuł na temat możliwości przedsiębiorstw wod-kan po otrzymaniu negatywnej decyzji taryfowej który został opublikowany w  Rzeczpospolitej.

Przedstawiamy naszą infografikę na temat jak poprawnie skonstruować odwołanie od decyzji Dyrektora RZGW odmawiającej zatwierdzenia taryfy.

Prezentujemy przygotowany przez nas artykuł na temat domyślnego doręczenia elektronicznego, który został opublikowany w najnowszym numerze Rzeczpospolitej.

Przedstawiamy nasze opracowanie procesu zatwierdzania taryfy za zbiorowe odprowadzanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez organ regulacyjny.