Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Pomocy prawnej podczas postępowań kontrolnych

W ramach pomocy prawnej podczas postępowań kontrolnych oferujemy Państwu m.in.:

  • wsparcie prawne podmiotu w trakcie całego postępowania kontrolnego, od momentu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli do jej zakończenia,
  • reprezentacja podmiotu przed organami kontrolnymi, w tym: Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Handlowej, Prezesem UOKiK, Prezesem UODO, Państwową Inspekcją Pracy.
  • wnoszenie sprzeciwów wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów,
  • wnoszenie zażaleń na postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych,
  • wnoszenie odwolań od decyzji organów kontrolnych,
    sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych oraz reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • dochodzenia odszkodowań za poniesioną szkodę na skutek wykonania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa