Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Prawo administracyjne

W ramach usług prawnych związanych z prawem administracyjnym wspieramy przy takich zagadnieniach jak: 

  • doradztwo prawne w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. w szczególności: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa zagospodarowania przestrzeni, prawa gospodarowania nieruchomościami, prawo działalności gospodarczej 
  • sporządzanie i składanie do organów wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych, 
  • sporządzanie i składanie do organów odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydanych w toku postępowań administracyjnych, 
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej, 
  • sporządzanie i składanie do organów wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych, 
  • sporządzanie i składanie do organów wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego 
  • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej 
  • sporządzanie i składanie skarg oraz skarg kasacyjnych oraz reprezentacja klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;