Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Prawo handlowe i gospodarcze

W ramach usług prawnych, związanych z prawem handlowym i gospodarczym, realizujemy m.in. takie działania, jak:

  • tworzenie i rejestracja spółek (doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej, opracowanie tekstu umowy spółki, rejestracja spółki w KRS, US, GUS);
  • zmiany w umowie spółki (wstąpienie nowego wspólnika, zmiana siedziby lub adresu, zmiany zarządu);
  • łączenie, podział, przekształcenia spółek;
  • opracowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych spółki (protokoły z posiedzeń wspólników, uchwały, zawiadomienia);
  • zmiany właścicielskie (sprzedaż udziałów i akcji);
  • podwyższenie i obniżenie kapitału;
  • wnioski do KRS;
  • zaskarżanie uchwał wspólników;
  • roszczenia o dywidendę;
  • wystąpienie ze spółki, likwidacja spółki.