Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Prawo pracy

W ramach usług prawnych związanych z prawem pracy wspieramy przy takich zagadnieniach jak: 

  • kompleksowe usługi prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
  • sporządzanie umów o  pracę,
  • sporządzenie umów cywilno-prawnych (tj. umów o dzieło, umów zlecenia, umów o świadczenie usług),
  • wsparcie prawne w zakresie ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz regulowania zakazu konkurencji, w tym przygotowywanie umów o zachowanie poufności (NDA) oraz przygotowywanie umów z zakresu zakazu konkurencji,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy oraz prawa zobowiązań
  • wsparcie w negocjacjach warunków kontraktów,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypowiedzeń umów oraz doradztwo w tym zakresie,
  • przygotowanie regulacji wewnątrzzakładowych tj.: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz procedur: organizacji pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę,
  • reprezentacja klientów przed Państwową Inspekcją Pracy,
  • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy.