Menu Zamknij

Prawo pracy

W ramach usług prawnych związanych z prawem pracy wspieramy przy takich zagadnieniach jak:

 • sporządzanie umów o pracę (zawarcie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy)
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie),
 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy oraz reprezentacja przed sądami powszechnymi w zakresie prawa pracy;
 • obowiązki pracodawcy i pracownika;
 • dyskryminacja, mobbing, równe traktowanie w zatrudnieniu;
 • umowa o zakazie konkurencji;
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność materialna pracownika;
 • czas pracy, urlop pracownika;
 • urlopy pracownicze;
 • układy zbiorowe pracy, spory zbiorowe;
 • regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.