Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Prawo wodne

W ramach usług prawnych, związanych z prawem wodnym, realizujemy m.in. takie działania, jak

  • doradztwo w zakresie spraw związanych z korzystaniem z wód;
  • wsparcie w sprawach związanych z budownictwem wodnym,  urządzeniami wodnymi, a także melioracją wodną;
  • doradztwo w kwestiach dotyczących pozwoleń, zgód, zgłoszeń i ocen wodnoprawnych;
  • reprezentacja Klientów przez Wodami Polskimi w sprawach związanych z prawem wodnym;
  • sporządzanie i wnoszenie odwołań od decyzji Dyrektorów RZGW oraz środków zaskarżenia od decyzji Prezesa PGW WP.