Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Prawo zamówień publicznych

W ramach usług prawnych, związanych z prawem zamówień publicznych, realizujemy m.in. takie działania, jak:

  • kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie obsługi projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych,
  • doradztwo prawne na rzecz wykonawców i zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych oraz innych gałęzi prawa publicznego,
  • nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów udzielania zamówień,
  • sporządzanie odwołań i reprezentacja klientów w postępowaniach przed zamawiającym, Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
  • zastępstwo procesowe w sądach i przed organami administracji publicznej,
  • pomoc w wypełnianiu obowiązków nałożonych na klientów przez przepisy prawa publicznego,
  • bieżący monitoring zmian przepisów prawnych prawa publicznego dotyczących branż, w których funkcjonują klienci.