Obowiązki i koszty pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę

Większość przedsiębiorców w pewnym momencie rozwoju swojego przedsiębiorstwa rozważa podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracowników a także analizuje jakiego rodzaju umowę z takimi osobami zawrzeć, aby chroniło to jak najpełniej jego interesy i jednocześnie pozostawało w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Decyzja ta oczywiście musi być uzasadniona konkretnymi zadaniami i charakterem stosunku prawnego jaki miałby […]

Obowiązki i koszty pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę Read More »