Różnice, podobieństwa i skutki prawne umów o pracę oraz umów o świadczenie usług (zwanych potocznie umowami zlecenia)

Wielu przedsiębiorców w momencie podjęcia decyzji o konieczności zatrudnienia kolejnej osoby czy też osób rozważa jakiego rodzaju umowa powinna go z taką osobą wiązać. Wobec powyższego problemu poniżej prezentujemy analizę charakterystycznych cech umowy o pracę i umowy o świadczenie usług, a także konsekwencji prawnych zawarcia umowy innej niż umowa o pracę w sytuacji rzeczywistego nawiązania […]

Różnice, podobieństwa i skutki prawne umów o pracę oraz umów o świadczenie usług (zwanych potocznie umowami zlecenia) Read More »