Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Kategoria: Inwestycje/prawo budowlane

Inwestycje/prawo budowlane

Uzgodnienie przez Dyrektora RZGW projektu decyzji o warunkach zabudowy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – analiza wyroku WSA w Warszawie

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy analizę prawną wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 10 października 2019 r. o sygn. IV SA/Wa 1079/19, w którym Sąd poddał ocenie przede wszystkim termin, w jakim Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zobowiązany jest dokonać uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wpłynęło […]

Uzgodnienie przez Dyrektora RZGW projektu decyzji o warunkach zabudowy na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – analiza wyroku WSA w Warszawie Read More »

Problemy związane z miejscem instalacji głównego wodomierza

W tym artykule chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami w sprawach dotyczących umiejscowienia licznika głównego, służącego do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej tj. wodomierza głównego. Bardzo często spotykamy się z sygnałami od naszych Klientów, którzy napotykają na problemy wynikające z umiejscowienia przez zakład wodociągowy na ich nieruchomości głównego licznika w miejscu, które

Problemy związane z miejscem instalacji głównego wodomierza Read More »