Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Tag: obowiązki pracodawcy

obowiązki pracodawcy

Pakiety medyczne dla pracowników a składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Obecna sytuacja epidemiologiczna skłania coraz większą liczbę pracodawców do opłacania swoim pracownikom prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Często oferują je również członkom rodzin pracowników. Pracodawca, decydując się na to, powinien mieć zatem świadomość jaki ten zakup pakietów ubezpieczenia medycznego ma wpływ na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz czy istnieją narzędzia prawne pozwalające na […]

Pakiety medyczne dla pracowników a składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Read More »

Różnice, podobieństwa i skutki prawne umów o pracę oraz umów o świadczenie usług (zwanych potocznie umowami zlecenia)

Wielu przedsiębiorców w momencie podjęcia decyzji o konieczności zatrudnienia kolejnej osoby czy też osób rozważa jakiego rodzaju umowa powinna go z taką osobą wiązać. Wobec powyższego problemu poniżej prezentujemy analizę charakterystycznych cech umowy o pracę i umowy o świadczenie usług, a także konsekwencji prawnych zawarcia umowy innej niż umowa o pracę w sytuacji rzeczywistego nawiązania

Różnice, podobieństwa i skutki prawne umów o pracę oraz umów o świadczenie usług (zwanych potocznie umowami zlecenia) Read More »

Obowiązki i koszty pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę

Większość przedsiębiorców w pewnym momencie rozwoju swojego przedsiębiorstwa rozważa podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracowników a także analizuje jakiego rodzaju umowę z takimi osobami zawrzeć, aby chroniło to jak najpełniej jego interesy i jednocześnie pozostawało w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Decyzja ta oczywiście musi być uzasadniona konkretnymi zadaniami i charakterem stosunku prawnego jaki miałby

Obowiązki i koszty pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę Read More »