Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Tag: wniosek taryfowy

wniosek taryfowy

Korekta wniosku taryfowego jako alternatywa dla odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy

Dla większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rozpoczął się właśnie nowy okres taryfowy, znaczna część spełniła już swój ustawowy obowiązek polegający na przedłożeniu wniosku o zatwierdzenie taryfy do właściwego organu regulacyjnego, w związku z powyższym aktualnie trwają lub właśnie zostały zakończone postępowania o zatwierdzenie taryf przed Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jak wynika […]

Korekta wniosku taryfowego jako alternatywa dla odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy Read More »

Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Szybkimi krokami zbliża się nowy okres składania wniosków o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Dla większości przedsiębiorstw przypada on w pierwszym półroczu 2021 roku, albowiem poprzednie taryfy w większości przypadków uzgadniane i zatwierdzane były przez Wody Polskie w roku 2018, po reformie Prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Read More »