Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorca zainteresowany podjęciem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków zobowiązany jest do podjęcia określonych prawem działań zanim będzie mógł rozpocząć działalność. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1437 z późn. zm.) na prowadzenie …

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków Read More »