Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych a spóźnione przetargi

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych a spóźnione przetargi

Z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczęła nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Od tego dnia zatem przetargi ogłaszane przez zamawiających powinny odpowiadać wymogom określonym w nowej ustawie. W odniesieniu zaś do przetargów, które ogłoszone zostały przez zamawiających przed 1 stycznia zasadą jest, iż stosowane powinny być przepisy starej ustawy.


Jak pokazuje praktyka, wielu zamawiających spieszyło się z ogłoszeniem przetargów do końca roku 2020, by zmieścić się w terminie i bazować na dotychczasowych przepisach. Niestety, wiele z ogłoszeń doczekało się publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dopiero na kilka dni po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że prawo zamawiających do ogłoszenia zamówień na swoich stronach zaktualizowało się już pod rządami nowej ustawy, co zasadniczo prowadzić powinno do wniosku, iż do takich zamówień stosowane powinny być nowe przepisy.

Problem jest dość istotny, gdyż ogłoszeń zamieszczanych na ostatnią chwilę było prawie 300. Swoje stanowisko co do przedstawionego problemu zajął jednak Urząd Zamówień Publicznych, który wskazał, że w postępowaniach, o których zamawiający dokonali ogłoszenia na swoich stronach do dnia 31 grudnia 2020 r. (czyli nie czekając na publikację w DUUE) stosować należy przepisy starej ustawy, albowiem formalnie do wszczęcia postępowania doszło jeszcze pod jej rządami. UZP wskazał również, iż samo zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu przed jego publikacją w DUUE stanowi naruszenie przepisów, ale nie odbiera możliwości prowadzenia go na starych zasadach.

Wydaje się zatem, iż pomimo formalnego naruszenia prawa zamawiającym i tak udało się osiągnąć zamierzony efekt, który zdejmuje z nich ciężar dostosowywania dokumentacji do wymogów nowego Prawa zamówień publicznych.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych będzie nastręczać wielu problemów zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z Prawem Zamówień Publicznych, m. in. przygotowujemy opinie prawne z zakresu problematyki zamówień publicznych oraz innych gałęzi prawa publicznego, nadzorujemy prawidłowy przebieg procesów udzielania zamówień, sporządzamy odwołania i reprezentujemy klientów w postępowaniach przed zamawiającym, Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub uzupełnienie formularza kontaktowego.