Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Kategoria: Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zielone zamówienia publiczne – korzyści wynikające z uwzględnienia aspektów środowiskowych w procedurze udzielania zamówienia

Jedną z najważniejszych wartości chronionych przez Unię Europejską jest środowisko naturalne. Zasadnym wydaje się zatem wprowadzenie, w możliwie wielu gałęziach prawa, uregulowań mających na celu zmniejszenie jego degradacji i zanieczyszczenia przez wciąż rozwijające się kraje wspólnoty. Regulacje te nie ominęły także zamówień publicznych, w których aspekty środowiskowe zyskują obecnie coraz większe znaczenie. W praktyce zamówień […]

Zielone zamówienia publiczne – korzyści wynikające z uwzględnienia aspektów środowiskowych w procedurze udzielania zamówienia Read More »

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych a spóźnione przetargi

Z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczęła nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Od tego dnia zatem przetargi ogłaszane przez zamawiających powinny odpowiadać wymogom określonym w nowej ustawie. W odniesieniu zaś do przetargów, które ogłoszone zostały przez zamawiających przed 1 stycznia zasadą jest, iż stosowane powinny być przepisy starej ustawy. Jak pokazuje praktyka, wielu zamawiających

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych a spóźnione przetargi Read More »