Zielone zamówienia publiczne – korzyści wynikające z uwzględnienia aspektów środowiskowych w procedurze udzielania zamówienia

Jedną z najważniejszych wartości chronionych przez Unię Europejską jest środowisko naturalne. Zasadnym wydaje się zatem wprowadzenie, w możliwie wielu gałęziach prawa, uregulowań mających na celu zmniejszenie jego degradacji i zanieczyszczenia przez wciąż rozwijające się kraje wspólnoty. Regulacje te nie ominęły także zamówień publicznych, w których aspekty środowiskowe zyskują obecnie coraz większe znaczenie. W praktyce zamówień […]

Zielone zamówienia publiczne – korzyści wynikające z uwzględnienia aspektów środowiskowych w procedurze udzielania zamówienia Read More »