Kancelaria Prawna Prawa Publicznego

Tag: przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Problemy związane z miejscem instalacji głównego wodomierza

W tym artykule chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami w sprawach dotyczących umiejscowienia licznika głównego, służącego do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej tj. wodomierza głównego. Bardzo często spotykamy się z sygnałami od naszych Klientów, którzy napotykają na problemy wynikające z umiejscowienia przez zakład wodociągowy na ich nieruchomości głównego licznika w miejscu, które …

Problemy związane z miejscem instalacji głównego wodomierza Read More »

Problemy związane z wprowadzeniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W naszej praktyce świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym spotykamy się często z problemami związanymi z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wstępny projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który stanowi podstawę …

Problemy związane z wprowadzeniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Read More »

Ceny i stawki opłat w okresie pierwszych 18 miesięcy działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne

Wśród naszych klientów znajdują się podmioty, które dopiero rozpoczynają czy też planują podjęcie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej oraz co częściej – przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne, które chcą podjąć nowy rodzaj działalności (a więc decydują się rozszerzyć działalność o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków). Prawne aspekty tych działań reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu …

Ceny i stawki opłat w okresie pierwszych 18 miesięcy działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne Read More »

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorca zainteresowany podjęciem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków zobowiązany jest do podjęcia określonych prawem działań zanim będzie mógł rozpocząć działalność. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1437 z późn. zm.) na prowadzenie …

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków Read More »