Blog

W tej sekcji prezentujemy krótkie artykuły oraz ciekawostki z branży.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorca zainteresowany podjęciem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków zobowiązany jest do podjęcia określonych prawem działań

Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Odmowa wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci

Coraz częściej w codziennej praktyce spotykamy się z problematyką związaną z rozstrzyganiem sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Zgodnie z

Czytaj więcej
Prawo pracy

Obowiązki i koszty pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę

Większość przedsiębiorców w pewnym momencie rozwoju swojego przedsiębiorstwa rozważa podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracowników a także analizuje jakiego rodzaju umowę z takimi osobami

Czytaj więcej