Blog

W tej sekcji prezentujemy krótkie artykuły oraz ciekawostki z branży.

Blog, Postępowanie administracyjne

Obowiązek wskazania przez organ przesłanek niespełnionych lub niewykazanych przez stronę przed zakończeniem postępowania administracyjnego – art. 79a KPA w praktyce

W naszej praktyce reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej w trakcie postępowań administracyjnych często spotykamy się z błędną interpretacją przez organy obowiązku

Czytaj więcej
Inwestycje/prawo budowlane

Problemy związane z miejscem instalacji głównego wodomierza

W tym artykule chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami w sprawach dotyczących umiejscowienia licznika głównego, służącego do pomiaru ilości wody pobieranej z sieci

Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Aspekty prawne bezumownego poboru wody

W niniejszym artykule chcielibyśmy poruszyć często pojawiający się w pytaniach naszych Klientów temat bezumownego poboru wody. Jak bowiem pokazuje nasza praktyka i doświadczenie, problemy

Czytaj więcej
Prawo pracy

Pakiety medyczne dla pracowników a składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Obecna sytuacja epidemiologiczna skłania coraz większą liczbę pracodawców do opłacania swoim pracownikom prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Często oferują je również członkom rodzin

Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Najczęstsze błędy organu regulacyjnego w przypadku odmowy zatwierdzenia taryfy

Jak pokazuje praktyka decyzje wydawane przez organ regulacyjny – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy nie zawsze są poprawne. Z punktu

Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Określenie taryfy tymczasowej dla przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego przez organ regulacyjny

Proces zatwierdzania taryfy dla wielu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zakończył się wydaniem przez organ regulacyjny – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej decyzji

Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Problematyka wysokości marży w kontekście odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zbliża się okres składania wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Doświadczenie z poprzednich lat wskazuje, że jest to

Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Milczące załatwienie sprawy w postępowaniu o zatwierdzenie taryfy

W związku ze zbliżającym się nowym okresem taryfowym chcielibyśmy poruszyć temat, który wzbudzał wiele wątpliwości podczas postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia taryfy w

Czytaj więcej
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikające z tej zmiany problemy.

W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej zwanej „ustawą ZZWOS”).

Czytaj więcej